Skapa konto

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.
När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

Skriv det önskade lösenordet två gånger. Lösenordet måste bestå av minst åtta (8) tecken.


SAMTYCKE FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTER SOM LÄMNAS VIA ANVÄNDARKONTO

Genom att kryssa i fältet ”jag samtycker till behandlingen” samtycker jag till att Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande (org. nr. 875001–1838) och Adolf Lindgrens stiftelse (org. nr. 875000–0096), behandlar alla känsliga personuppgifter som jag själv väljer att lämna när jag ansöker om stipendium, lån eller bidrag, via mitt användarkonto.

Känsliga personuppgifter är exempelvis uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa eller sexuell läggning.

Jag är informerad om att mina personuppgifter, inklusive de känsliga personuppgifter som jag själv lämnar, kommer att behandlas när Adolf Lindgrens stiftelse, och dess utomstående granskare, tar ställning till om jag ska beviljas stipendium, lån eller bidrag.

Jag känner till att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke.

Jag har tagit del av informationen om hur och varför mina personuppgifter behandlas i Adolf Lindgrens stiftelses integritetspolicy.